Informace pro orgány společnosti

CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2019

                 CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2019          
               Skládka skupiny S-OO3 dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech           
                         Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1/1321          
          735 35 Horní Suchá  tel : 596 425 521-2 ( Miloš Kývala, prokurista a ředitel a.s. )  
         596 426 013 ( přejímka odpadů, fakturace - Marta Sládková )
  fax : 596 425 521, e-mail : info@depos.cz  
Základní ceník za převzetí odpadů          
2 3 4 5 6 7
  základ. cena finanční rezerva cena včetně DPH  základ.poplatek  cena celkem
kategorie odpadů   §49 z.185/01Sb. ( DPH 15 % resp.  21% ) §46 z.185/01Sb.  
  Kč / 1 t Kč / 1 t   Kč / 1 t Kč / 1 t
komunální  odpady,podobné odp. ze živností....  -původci obce a města mají  DPH 15%  400,00 Kč 100,00 Kč 575,00 Kč 500,00 Kč 1 075,00 Kč
komunální odpady,podobné odp. ze živností,úřadů,průmyslu.....  -ostatní původci   729,00 Kč 100,00 Kč 1 003,00 Kč 500,00 Kč 1 503,00 Kč
ojeté pneumatiky-nesmějí být ukládány na skládce (vyhláška MŽP ČR č.294/2005 Sb.) 4 200,00 Kč 0,00 Kč 5 082,00 Kč 0,00 Kč 5 082,00 Kč
obaly (včetně odděleného sběru kom. odpadu) - původci obce a města 400,00Kč 0,00 Kč 484,00Kč 0,00Kč 484,00Kč
BRO/BRKO (odpad  zpracovaný na kompostovací ploše a AD technologii)  395,00 Kč 0,00 Kč 478,00 Kč 0,00 Kč 478,00 Kč
BRO/BRKO (odpad zpracovaný na kompostovací ploše a AD technologii) - původci obce a města 395,00Kč 0,00 Kč 454,00 Kč 0,00 Kč 454,00 Kč
BRO/BRKO (větve ke štěpkování) 595,00Kč 0,00 Kč 720,00 Kč 0,00 Kč 720,00 Kč
zemina a kameny ( k technickému zajištění skládky ) 250,00 Kč 35,00 Kč 345,00 Kč 0,00 Kč 345,00 Kč
odpady kategorie O (ostatní ) pocházející z :          
geolog.průzkumu,těžby,úpravy a dalšího zprac.nerostů a z těžby a zprac.kamene 610,00 Kč 35,00 Kč 780,00 Kč 500,00 Kč 1 280,00 Kč
ze zemědělství,zahradnictví,rybářství,lesnictví,myslivosti a z výroby a zprac. potravin 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
ze zpracování dřeva,výroby desek,nábytku,celulozy,papíru a lepenky 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
kožedělného,kožešnického a textilního průmyslu 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
ze zpracování ropy,čištění zemního plynu a z pyrolytic.zpracování uhlí 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
z anorganických chemických procesů 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
z organických chemických procesů 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
z výroby,zpracování,distribuce a používání nátěrových hmot ( barev,laků a smaltů )…. 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
fotografického průmyslu 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
z tepelných procesů 595,00 Kč 35,00 Kč 762,00 Kč 500,00 Kč 1 262,00 Kč
z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
odpadní obaly,absorpční činidla,čistící tkaniny,filtrač.materiály a ochranné oděvy…. 575,00 Kč 35,00 Kč 738,00 Kč 500,00 Kč 1 238,00 Kč
odpady v tomto Katalogu jinak neurčené 580,00 Kč 35,00 Kč 744,00 Kč 500,00 Kč 1 244,00 Kč
stavební a demoliční odpady 595,00 Kč 35,00 Kč 762,00 Kč 500,00 Kč 1 262,00 Kč
odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu,z čistíren odp.vod… 620,00 Kč 35,00 Kč 793,00 Kč 500,00 Kč 1 293,00 Kč
           
Za převzaté odpady, které jsou likvidovány v jiném zařízení se odvody dle sloupce 4 a 6 nevybírají.        
Odvody dle sloupce 4  mají sazbu DPH dle platného znění zákona o DPH,dle sloupce 6 sazbu DPH 0 %.       
Obec na jejímž území se skládka nachází neplatí odvody dle sloupce 6.           

 

 

Ceník a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů si můžet stáhnout v sekci .... Tiskopisy