Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.depos.cz/www/get_input.php on line 2
Energoblok - Depos Horní Suchá a.s.
Informace pro orgány společnosti

Energoblok

 

Od poloviny roku 2001 je na skládce instalováno zařízení pro ekologické využití skládkového plynu – plynový motor  s elektrickým generátorem o max. výkonu 249 kW.

Vyrobená elektrická energie je za úplatu dodávána do rozvodné sítě.