Informace pro orgány společnosti

Cíle kvality na rok 2018

                                                                                                   

C Í L E   K V A L I T Y   A    E M S

NA ROK 2018

 

 

V návaznosti na  „POLITIKU KVALITY – POLITIKU EM“  budou postupně realizovány v roce 2018           u naší akciové společnosti následující cíle a cílové hodnoty:

 

 

 1. Řádným provozováním skládkových mechanizmů zajistíme efektivní využití skládkového prostoru.

         Cílová hodnota: měrná hmotnost zhutněných odpadů v úrovni 1,3 tuny / 1 m3.

   

  T.: od 2. ledna 2018                                                                                              Z.: vedoucí provozu

   

 2. Provozem „Energobloku“ a AD Technologie snížíme množství emisí vypouštěných do ovzduší jejich přeměnou na el. energii. Přebytek el. energie bude předán do distribuční sítě.

  Cílová hodnota: výroba a prodej 487 MWh přebytečné elektrické energie v roce 2018.

   

  T.: od 1. ledna 2018                                                                                              Z.: vedoucí provozu

   

 3. Provozem AD Technologie snížíme množství BRO ukládaných na skládku. 

  Cílová hodnota: zpracování 13 000 t BRO

   

  T.: od 2. ledna 2018                                                                                              Z.: vedoucí provozu

   

 4. Aktualizace dokumentace systému řízení.

  Cílová hodnota: certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

   

  T: průběžně                                                                                                             Z: PMSMK-MEMS

 

 

 1. Pro plnění "Programu environmentálního managementu" zajistíme potřebné zdroje v takovém rozsahu a termínech, aby stanovené cíle a cílové hodnoty v něm uvedené byly splněny.

   

  T.: průběžně v roce 2018                                                                                     Z.: ekonom

   

 2. Na výcvik, rozvoj jejich kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců zajistíme a uvolníme finanční prostředky minimálně ve výši 120 tis. Kč. 

   

  T.: dle ročního plánu výchovy a vzdělávánízaměstnanců na rok 2018   Z.: ředitel a.s.

   

   

   

  ..........................................

  Miloš  Kývala

  ředitel a.s.

  PMSMK-MEMS

   

  Horní Suchá 2. ledna 2018