Informace pro orgány společnosti

CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2020

                 CENOVÝ VÝMĚR ZA ULOŽENÍ ODPADŮ - ROK 2020
               Skládka skupiny S-OO3 dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
   Depos Horní Suchá, a. s., Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá 
  tel : + 420 596 425 522 ( Miloš Kývala, prokurista a ředitel a.s. ) tel.: + 420 596 426 013 ( přejímka odpadů, fakturace - Marta Sládková )
  Základní ceník za převzetí odpadů          
1 2 3 4 5 6 7
    základ. cena finanční rezerva cena včetně DPH  základ.poplatek  cena celkem
Skupina kategorie odpadů   §49 z.185/01Sb. (DPH  15 % resp. 21% ) §46 z.185/01Sb.  
Vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Kč / 1 t Kč / 1 t   Kč / 1 t Kč / 1 t
20 komunální odpady, podobné odp. ze živností.. - původci obce a města mají DPH 15%  408 Kč 100 Kč 584,20 Kč 500 Kč 1 084,20 Kč
20 komunální odpady, podobné odp. ze živností ,úřadů, průmyslu.....  - ostatní původci   744 Kč 100 Kč 1 021,24 Kč 500 Kč 1 521,24 Kč
20 biolog. rozložitelný odpad (kompostovací plocha, AD technologie)  404 Kč 0 Kč 488,84 Kč 0 Kč 488,84 Kč
20 biolog. rozložitelný odpad komunální  (kompostovací plocha, AD technologie)  původci obce a města mají DPH 15%  404 Kč 0 Kč 464,60 Kč 0 Kč 464,60 Kč
20 biolog. rozložitelný odpad - VĚTVE ke štěpkování 607 Kč 0 Kč 734,47 Kč 0 Kč 734,47 Kč
20 biolog. rozložitelný odpad komunální - VĚTVE ke štěpkování - původci obce a města mají DPH 15%  607 Kč 0 Kč 698,05 Kč 0 Kč 698,05 Kč
20 komunální odpad -PAPÍR, PLAST, SKLO(odděleně sbírané z kom.odpadu)  - původci obce a města mají DPH 15%  408 Kč 0 Kč 469,20 Kč 0 Kč 469,20 Kč
16 01 03 ojeté pneumatiky-nesmějí být ukládány na skládce (vyhláška MŽP ČR č.294/2005 Sb.) 4 288 Kč 0 Kč 5 188,48 Kč 0 Kč 5 188,48 Kč
17 05 04 zemina a kameny (k technickému zajištění skládky)  255 Kč 35 Kč 350,90 Kč 0 Kč 350,90 Kč
  odpady kategorie O (ostatní) pocházející z :          
01 geolog. průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zprac. nerostů a kamene 623 Kč 35 Kč 796,18 Kč 500 Kč 1 296,18 Kč
02 ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zprac. potravin 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
03 ze zpracování dřeva, výroby desek, nábytku, celulozy, papíru a lepenky 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
04 kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
05 ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytic. zpracování uhlí 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
06 z anorganických chemických procesů 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
07 z organických chemických procesů 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
08 z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev,laků a smaltů)…. 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
09 fotografického průmyslu 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
10 z tepelných procesů 607 Kč 35 Kč 776,82 Kč 500 Kč 1 276,82 Kč
12 z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
15 odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrač. materiály a ochranné oděvy…. 587 Kč 35 Kč 752,62 Kč 500 Kč 1 252,62 Kč
16 odpady v tomto Katalogu jinak neurčené 592 Kč 35 Kč 758,67 Kč 500 Kč 1 258,67 Kč
17 stavební a demoliční odpady 607 Kč 35 Kč 776,82 Kč 500 Kč 1 276,82 Kč
19 odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu,z čistíren odp.vod… 633 Kč 35 Kč 808,28 Kč 500 Kč 1 308,28 Kč
  Za převzetí odpadu na skládku v době pracovního volna (sobota, neděle, svátek) se bude účtovat příplatek k základní ceně ve výši 10 % za 1 tunu odpadu.  
Pozn.: Za převzaté odpady, které jsou likvidovány v jiném zařízení se odvody dle sloupce 4 a 6 nevybírají.        
  Odvody dle sloupce 4  mají sazbu DPH dle platného znění zákona o DPH,dle sloupce 6 sazbu DPH 0 %. Obec na jejímž území se skládka nachází neplatí odvody dle sloupce 6. 

 

Ceník a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů si můžet stáhnout v sekci .... Tiskopisy