Informace pro orgány společnosti

Činnost

Skládka odpadů

-  uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny S - OO – ostatní odpady.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - váha stáhnout

 (Ceník za uložení odpadů viz Ceník na hlavní straně)

 

Svoz odpadů

-  svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3

-  svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob

-  sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)

-  svoz  a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

(Ceník za svoz odpadů viz Ceník na hlavní straně)

Informace o svozu a uložení získáte na tel. č. 800 149 751.

 

Kompostárna

-  uložení biologicky rozložitelných odpadů  rostlinného původu.

 

AD Technologie

- zařízení ke zpracování bioodpadu s využitím procesu anaerobní fermentace, jejímž hlavním produktem je bioplyn.

 

 

________________________________________________________________________

Provozní doba :

Pondělí až pátek: od 6,30 h do 15,00 h.

Sobota, neděle a svátky: dle dohody s dodavatelem odpadu

 

Hotovostní platby přijímáme pouze do 13,30 hodin.