Informace pro orgány společnosti

Popis společnosti

Depos Horní Suchá, a.s.

působí od roku 1994 v oblasti nakládání s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby obcí a měst okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. V lednu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky odpadů skupiny S OO3 (ostatní odpady) Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma také na trh svozu odpadů.


V dubnu roku 2000 byla společnost certifikována dle standardů řady norem ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a následně dle normy ČSN EN ISO 9001 (systém řízení jakosti) pro rozsah platnosti Svoz a skládkování komunálního odpadu.

V červnu roku 2006 společnost získala  certifikát – Odborný podnik pro nakládání s odpady.

Skládka S – OO3 Solecká je navržena a provozována v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími trendy odpadového hospodářství.V roce 2003 obdržela integrované povolení dle zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

 

V současné době společnost zaměstnává 40 zaměstnanců.

 

Předmět podnikání :

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Zprostředkování služeb

Pronájem a půjčování věcí movitých

Skladování zboží a manipulace s nákladem

Poskytování technických služeb

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zprostředkování obchodu

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 

Licence:

Licence č. 110100566 - skupina 11 výroba elektřiny

Udělená Energetickým regulačním úřadem dne 12.11.2001

Licence č. 311835000 - výroba tepelné energie

Udělená Energetickým regulačním úřadem dne 2.7.2018