Informace pro orgány společnosti

Sběrný dvůr v Albrechticích

Umístění provozovny: ul. Hlavní, Albrechtice

Vedoucí provozu: Petr Kolář, tel: 596 425 521

Obsluha sběrného dvoru: tel.: +420 797 857 208

Charakter a účel zařízení:

Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané obce Albrechtice odkládat odpady kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu.

 

Doplňující informace o umístění sběrného dvoru :

SD naleznete na místě bývalé hospody Rakovec vedle silnice vedoucí do areálu Správy silnic.

Provozní řád Sběrného dvoru ...... http://depos.cz/sekce-tiskopisy

IČZ: CZT00770

Zařízení určené pro přejímku odpadů:

Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).

 

 

Seznam druhů odpadů, uložení odpadů:

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Nádoba na uložení

Max. množství

N

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

kovový sud

200 l

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

VO kontejner

5 m3

O

15 01 02

Plastové obaly

VO kontejner

5 m3

O

15 01 07

Skleněné obaly

kontejner

1 100 l

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

kontejner

240 l

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

kovový sud

speciální nádoba

200 l

20 l

O

17 01 02

Cihly

VO kontejner

5 m3

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

VO kontejner

5 m3

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

VO kontejner

5 m3

O

20 01 01

Papír a lepenka

kontejner

1100 l

O

20 01 02

Sklo

kontejner

1 100 l

O

20 01 11

Textilní materiály

kontejner

1 100 l

N

20 0119

Pesticidy

speciální kontejner

 

O

20 01 39

Plasty

kontejner

1 100 l

O

20 01 40

Kovy

kontejner

110 l

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 03 07

Objemný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 01 25

Jedlý olej a tuk *

speciální sud

200 l

 * Jedná se o odpad, který neobsahuje živočišné produkty

Seznam elektrozařízení, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

  • velké domácí spotřebiče (např. chladničky, mrazničky, pračky sušičky, myčky, el. topidla, elektrické ventilátory, elektrické plotny…

  • malé domácí spotřebiče (např. vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, fyt. hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče na stříhaní, vysoušení, úpravu vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky….

  • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení – osobní počítače, laptopy, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, elekt. psací stroje, telefony, záznamníky ….

  • spotřebitelská zařízení – radiové soupravy, televizory, videokamery, videorekordéry, Hi-fi soupravy, hudební nástroje  ….

  • osvětlovací zařízení – lineární (trubicové zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké a nízkotlaké sodíkové výbojky ….

  • elektrické a elektronické nástroje – el. vrtačky, pily, nástroje na nýtování, přibíjení, šroubování, pájení, svařování, sečení nebo jiné zahradnické činnosti,

   ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

  •  hračky, vybavení pro volný čas a sporty – elektrické vláčky, nebo soupravy závodních autíček, ruční ovládače videoher, videohry, sportovní vybavení  elektrickými nebo elektronickými součástmi

Příjem odpadu

 

Provozní doba
Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.

 

Den Zimní období Letní obdoobí
- 1. 11. - 31. 3. 1. 4. - 31. 10
Po 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
Út 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
St 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
Čt 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
So 9:00 – 16:00 9:30 – 16:30
Ne 9:00 – 16:00 9:30 – 16:30

 

Zavíracími dny jsou :        Státem uznané svátky a 31.12.

Více na stránkách: http://www.obecalbrechtice.cz/cs/odpady-a-sberny-dvur.html