Informace pro orgány společnosti

Sběrný dvůr v Těrlicku

Umístění provozovny: ul. Těšínská, 735 42 Těrlicko

Vedoucí provozu: Petr Kolář, tel: 596 425 521

Obsluha sběrného dvoru: tel.: +420 603 708 922

Charakter a účel zařízení:

Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané obce Těrlicko odkládat odpady kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu. Sběrný dvůr slouží i jako shromažďovací místo zpětného odběru především vysloužilých elektrozařízení.

Provozní řád Sběrného dvoru.....http://depos.cz/sekce-tiskopisy

IČZ: CZT00236

 

Zařízení určené pro přejímku odpadů:

Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).

Seznam druhů odpadů :

 

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Nádoba na uložení

Max. množství

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

VO kontejner

kontejner

5 m3

1 100 l

O

15 01 02

Plastové obaly

VO kontejner

kontejner

5 m3

1 100 l

O

15 01 04

Kovové obaly

kontejner

1 100 l

O

15 01 07

Skleněné obaly

kontejner

1 100 l

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

kontejner

1 100 l

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

kovový sud

200 l

O

16 01 03

Pneumatiky

VO kontejner

5 m3

N

16 01 07

Olejové filtry

kovový sud

200 l

O

17 01 01

Beton

VO kontejner

5 m3

O

17 01 02

Cihly

VO kontejner

5 m3

N

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

kovový sud

200 l

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

kontejner

1 100 l

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

VO kontejner

5 m3

O

20 01 11

Textilní materiály

speciální kontejner

 

N

20 01 13

Rozpouštědla

kovový sud

200 l

N

20 01 14

Kyseliny

kovový sud

200 l

N

20 01 19

Pesticidy

kovový sud

200 l

N

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

kovový sud

200 l

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

kovový sud

200 l

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

speciální kontejner

20 l

O

20 01 40

Kovy

kontejner

1 000 l

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 03 07

Objemný odpad

VO kontejner

5 m3

O

20 01 25

Jedlý olej a tuk *

speciální sud

200 l

 

O

20 01 01

Papír a lepenka

VO kontejner

kontejner

5 m3

1100 l

O

20 01 02

Sklo

kontejner

1100 l

O

20 01 39

Plasty

VO kontejner

kontejner

5 m3

1100 l

* Jedná se o odpad, který neobsahuje živočišné produkty

Seznam elektrozařízení, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

 

 

 

 

 

 

Příjem odpadu

-                Odpad je dodáván jednotlivými občany – bezplatně.

-                Obsluha sběrného dvora může přijmout pouze odpad uvedený v tomto provozním řádu
                 a pouze od občanů s trvalým bydlištěm v obci Těrlicko. 

-                Pracoviště obsluhy je v areálu sběrného dvoru. Zde je odpad specifikován a určen k uložení do

                 příslušného kontejneru.

-                Odpady, které nejsou v provozním řádu uvedeny, sběrný dvůr nepřijímá a dovozce je musí vzít zpět.

-                Obsluhu tvoří jeden pracovník.

Provozní doba

Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.

  

Den Zimní období Letní obdoobí
- 1. 11. - 31. 3. 1. 4. - 31. 10
Po 9:00 – 17:00 10:00– 18:00
Út 9:00 – 17:00 10:00 – 18:00
St 9:00 – 17:00 10:00 – 18:00
Čt 9:00 – 17:00 10:00 – 18:00
9:00 – 17:00 10:00 – 18:00
So 9:00 – 17:00 10:00 – 18:00
Ne 9:00 – 16:00 10:00 – 18:00

Zavíracími dny jsou :        státem uznávané svátky a

31.12. Silvestr

Více na stránkách : http://www.terlicko.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=16657&id_ktg=9076&n=odpady%2Da%2Dsberny%2Ddvur