Informace pro orgány společnosti

Svoz odpadů

Společnost Depos Horní Suchá, a.s. provádí svoz komunálního odpadu včetně sběru tříděného odpadu  z města Petřvald a obcí Horní Suchá, Těrlicko, Stonava a Albrechtice (celkový počet obsluhovaných nádob je cca  8 200 ks).

Dále obsluhuje 90 ks velkokapacitních kontejnerů.

Tyto služby provozuje svými 11 vozidly z toho 5 na komunální odpad, 3 ramenové nakladačea 3 vozidla na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Od května r. 2005 společnost provádí svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.