Informace pro orgány společnosti

Tiskopisy

Základní popis odpadů - skládka stáhnout

Písemná informace o odpadu - kompostárna a AD stáhnout

Dokladování kvality - občané stáhnout

Ceník za uložení na skládce 2020 stáhnout

Ceník za svoz odpadů 2020 stáhnout

Integrované povolení stáhnout

Seznam odpadů - skládka stáhnout

Seznam odpadů - kompostárna stáhnout

Dodací list stáhnout

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - váha stáhnout

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů stáhnout

Provozní řád SD - Horní Suchá stáhnout

Provozní řád SD Těrlicko stáhnout

Provozní řád SD Albrechtice stáhnout

Provozní řád SD Petřvald stáhnout

Seznam odpadů AD Technologie stáhnout

Podnikatelský záměr rozvoje společnosti IX. stáhnout